Hent inspiration

Kender du det, at du gerne vil vide mere? Jeg har her på siden linket til nogle gode inspirationskilder, så du kan fordybe dig i nogle af de metoder, problemstillinger og løsninger, som vi berører i min narrative coaching af dig.

Den narrative tilgang til coaching

Hvad dækker over den narrative tilgang?

Med den narrative tilgang udforskes din verden. En verden du ikke har kendskab til, men som ligger i dit ukendte land. Via udforskende spørgsmål tager du stilling til om det er et område du har lyst til at udforske på nuværende tidspunkt, eller om du hellere vil have fokus på et andet uudforsket område.

Det foregår ved at du starter i det kendte område, det du allerede har tænkt over.  I det du fortæller vil der være små bidder af andre historier, som jeg bliver opmærksom på, og derefter spørger ind til. Jeg stiller dig "kontrolspørgsmål" for at sikre mig at, du synes, vi er på rette vej, og at det vi har fokus på giver mening.  Det er altså ikke muligt at kende det præcise mål på forhånd, eller vejen der til, for den vil sandsynligvis gå af snørklede stier og brede boulevarder, nogle gange op ad bakke og nogle gange kører det bare. Det er altså en proces du går ind i.

Du starter selvfølgelig med at ønske en løsning på en problematik, det er også meget sandsynligt at vi finde en løsning. Vejen derhen er bare ikke altid enkel. Var den det, ville du jo ikke have behov for at søge coaching.

Ideen er netop at finde uopdagede områder som du finder interessante, så du får nye forståelser af hvordan dine udfordringer kan løses.

Læs mere:

www.dispuk.dk/om-dispuk/om-det-narrative-perspektiv.aspx

NLP - hvad er det?

NLP har fokus på den måde vi bruger sproget på, den måde vi sanser på og den måde kroppen fornemmer på.

I NLP tages der udgangspunkt i "din model af verden", som er noget andet end virkeligheden, for andre har "en anden model af verden" som der også skal være plads til.

I tankegangen er der en tro på at du kender det svar du har brug for - ikke coachen, og der er også en tro på at du gør det bedste du kan. Det betyder bl.a. at der ikke er rigtig og forkert kommunikation, rigtige og forkerte tanker, men at det du giver udtryk for er et billede på situationen, som du oplever den.

Samtidig er der også en tro på at andre mennesker ser præcis den samme situation, på den helt anden måde - og det er lige så ok.

Det er udgangspunktet og ud fra det arbejdes der med samtale og øvelser, fordi hele kroppen er et sanseapparat - ikke kun hovedet.

NLP står for Neuro Lingvistisk Programering  - der er ingen af os der har lyst til at blive "programeret", i denne sammenhæng skal det tænkes på den måde at ved selvbearbejdning bliver du i stand til at se temaer mere nuanceret. Neuro fordi det handler om at bruge sanserne og Lingvistisk  fordi vi bruger sproget, og vi kan påvirke os selv og andre med sproget.

Har du lyst til at læse mere?

www.nlphuset.dk/nlp.asp

Ordet coaching er egentlig det samme ord som ”kusk”. En kusk styrer hesten – og Dortes coaching har i meget høj grad hjulpet mig til at være ”kusk” for mine egne ”heste”.

Turid Nolsøe - Fysioterapeut og Akupunktør, Nærum

Det bliver uformeldt når coaching foregår på hesteryg.

Anja Valentin - Configurer og typeleder, Brüel og Kjær