Hvad tror jeg på, og hvad kan jeg tilbyde dig?

Jeg er af den overbevisning at, hvis mennesker udvikle sig kræver det tillid og fortrolighed til dem, man er sammen med. Er tilliden der, har vi lettere ved at slappe af, og så ligger vejen åben for bevægelse mod noget der tiltrækker os. Hvad det er, er meget individuelt, og sådan skal det også være.

Når jeg coacher, har jeg samme tilgang. Etableres  der en god stemning fra start af, er muligheden for at få talt om det vigtige tilstede. Jeg spørger ud fra det narrative tankesæt og i de tilfælde hvor det er på sin plads, foreslår jeg en eller flere øvelser der har udgangspunkt i NLP-tankegangen. Dette med henblik på at give plads til at se tingene udefra og mere mangfoldigt, så fundamentet for at  tage stilling og måske handle, bliver mere tydelig og føles stærkere.

Jeg  tror på at de fysiske rammer er vigtige for hvordan vi tænker, og hvad vi giver os selv lov til at tænke. Derfor har jeg også "tænkt ud af boksen" i mit tilbud, og tilbyder narrativ coaching i de omgivelser du finder mest tillidsvækkende, om det så er hos dig, på stranden eller måske i skoven - evt. til hest.

Den narrative coaching, tager udgangspunkt i det du er optaget af. Min intention er at bringe flere perspektiver ind i samtalen og senere støtte dig i at fokusere på det, der er den rigtige løsning for dig. Jeg tager noter af vores samtale og sender dem til dig efterfølgende på mail.

Det er en god investering at søge hjælp og modspil inden udfordringerne eller dilemmaerne bliver så uoverskuelige, at løsningsmulighederne snævrer sig ind, og at døre måske er blevet lukket.

I erkendelse af at mange mennesker er presset på tiden, tilbyder jeg at komme til dig.  Det kræver at du har et sted hvor vi er fri for afbrydelser, så du kan koncentrere dig om det, der er vigtigt for dig. For mange vil det give mulighed for at tænke mere frit, hvis vi mødes et andet sted en i dit hjem. Det kunne være på mit kontor, men det kunne også være i skoven eller ved stranden. En tredje mulighed er at bruge en eller to heste - dem stiller jeg til rådighed.

Du kan også blive coachet online, dog mistes nogle lag i forhold til at mennesker mødes. Det mest optimale er derfor at vi først mødes og siden kan coachingen foregå online.

Tavshedspligt? Ja, selvfølgelig.

Livets Udfordringer

Det er ikke altid let at få "det hele til at gå op". 

Gennem hele livet vil vi blive udfordret på forskellige områder, udfordringerne sætter tanker i gang, og de kører i ring. Der kan være mange, der ved hvad den rigtige løsning er for dig - det gør jeg ikke, det gør du og kun du.

Læs mere

Stress

30-40% af os føler os presset og måske stresset.

Vi  informeres om at vi skal passe på, og at vi måske ikke opdager det før vi er blevet indfanget i stressens mangfoldige symptomer.

Der kan gøres noget ved det - pas på dig selv - Tag stressen inden den tager dig.

Læs mere

Parforhold

At leve i et parforhold er hårdt arbejde. Det kræver at I vælger hinanden også i de svære perioder. Har I på nogle områder svært ved at kommunikere med hinanden? Så er en mulighed, at bruge en coach inden det udvikler sig, så der bliver plads til jer begge, og så I skaber jer et bedre fundament for jeres  videre samliv.

Læs mere

Online Coaching

Online mediet er fantastisk, det er næsten som selv at være der. Er der forhold der gør at vi ikke skal mødes IRL, er et møde online et godt alternativ.

Læs mere