Parforhold

Er der noget der kan skabe uro, er det parforhold!

At møde kæresten i sit liv er fantastisk. De store følelser bliver sat i spil og det er helt ukontrolabelt - men stadig fantastisk!

 

Det er også de store følelser der kommer i spil når det ikke helt går som ønsket. 

Det kan selvfølgelig handle om det helt store, skal det være os eller skal det ikke?

 

Parforholdet består at en masse delelementer; værdier, kultur m.m. I kommer med hver jeres opdragelse og erfaring. I har forskellige forventninger til jer selv og hinanden f.eks. arbejdsfordeling, økonomi, karierre, socialt liv, skal vi/ skal vi ikke have børn og i givet fald hvornår? Mulighederne for at gå skævt af hinanden er uendelige.

 

Hvorfor er der overhovedet nogle parforhold der fungerer?

Det er fordi parforholdet er en livslang kommunikationsøvelse i at afstemme og afbalancere ønsker og forventninger.  En øvelse i at holde fast i sig selv, samtidig med at ens partner skal have den plads der tilkommer ham/hende - og det gælder selvfølgelig begge veje!

Det er væsentlig lettere sagt en gjort. I narrativ coaching er der garanti for at begge bliver hørt og hører hvad den anden siger, med det formål at lave fælles aftale om hvordan fremtiden skal forme sig omkring et givent tema - hele samlivet eller dele af samlivet.